PERSBERICHT Oirschot, april 2018 – Restaurantvereniging Relais Restaurants is per 1 april 2018 opgeheven. De vereniging, die in 1983 begon als Relais du Centre, heeft 35 jaar bestaan en telde op het hoogtepunt 38 leden. De aangesloten restaurants profileerden zich onder het motto ‘Eenheid in verscheidenheid’ als de betere restaurants met goede smaak, gastvrijheid, prijs en kwaliteit.

Relais Restaurants logo

Vriendenclub gelijkgestemde restauranteigenaars

Relais Restaurants werd in 1983 opgericht als Relais du Centre. Op voorspraak van de culinaire pers, waaronder Pieter Taselaar, Wina Born en Henk van Stipriaan, vervulde Relais de ruimte tussen de destijds bestaande samenwerkingsverbanden Romantisch Tafelen en Alliance Gastronomique. Wat begon als een vriendenclub van gelijkgestemde restauranteigenaars werd in de loop der jaren een van de belangrijkste samenwerkingsverbanden van kwaliteitsrestaurants in Nederland. Naast het gezamenlijk naar buiten treden om de gast te bereiken, was gezamenlijk inkoopvoordeel een van de doelstellingen.

Relais Restaurants: ‘Eenheid in verscheidenheid’

Relais Restaurants: sterk in kennis

De vereniging onderkende al vroeg het belang van investeren in kennis van medewerkers en van jong horecatalent. Huidig voorzitter en bestuurslid van het eerste uur Carel Heijne: “Relais organiseerde themadagen voor medewerkers en zette jong talent in het zonnetje met de ‘John van Meurs Award’, de jaarlijkse verkiezing van excellente jonge medewerkers. Voor de gast organiseerden we acties en we hadden onze Relais Smaakcheques, Relais-menu’s en Relais-wijnen op de kaart. Door de wijninkoop ontstond een goede band met wijnpartners als Willibrord Hosman, Aad Verhagen, Vos & Partners, Heisterkamp, VinVite-Palmensteijn en trouwe partner L’Exception, die ons de mogelijkheid bood om internationale wijnreizen te maken om het kennisniveau van de leden te verhogen.”

Relais Restaurants: 38 aangesloten restaurants

De vereniging startte in 1983 met 20 leden, waaronder Auberge des Moules in Philippine, het enige restaurant dat alle 35 jaar lid is geweest. Op het hoogtepunt stond de teller op 38 aangesloten restaurants. Naast de ledenboekjes, vervaardigd door Ton Vugs, werden prachtige Relais Magazines uitgebracht, gemaakt door onder meer Jan Lagrouw, Beesign en Punta Est.

Relais Restaurants bestuur 2018 en ereleden

Het bestuur 2018 Relais Restaurants en ereleden. Vlnr: Willibrord Hosman, Peter van Zetten, Nico Blokker, Carel Heijne, Marianne van Meurs, Freek van der Valk, Kees Bakker, Carel Magermans, Annemarike Pieterse, Bert de Boer, Wim Wiersma, Patrick Laban, Frans Swaghoven 

Trots op een prachtige 35 jaar

Carel Heijne: “De afgelopen jaren merkten we dat de wereld om ons heen veranderde en dat collectiviteit steeds meer plaats maakte voor individualisme, zowel bij leden als bij partners en adverteerders. Er lag geen prioriteit meer bij landelijke samenwerking en het ledenaantal nam af. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om het tij te keren, maar we hebben moeten accepteren dat Relais in deze tijden geen meerwaarde meer heeft. We kijken met trots terug op een prachtige 35 jaar met onderlinge loyaliteit, mooie reizen, leerzame en gezellige bijeenkomsten en een fijne samenwerking met onze partners door de jaren heen.”

🍇🍷🍴Geen enkel culinair nieuwtje missen? Schrijf je dan hier ✏in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!