(Scroll for English) Navitas Capital verwerft een meerderheidsbelang (51%) in Delta Wines, een leidende importeur en distributeur van meer dan 4.600 verschillende wijnen van 246 producerende wijnhuizen. De onderneming levert jaarlijks ruim 85 miljoen flessen wijn uit 20 landen aan horeca, supermarkten, traditionele vakhandels, groothandels en het online kanaal.

Vanuit haar centrale rol in de keten vormt Delta Wines een belangrijke strategische partner voor producenten en klanten middels een breed scala aan aanvullende diensten waaronder agency, advies, category management, marketing/branding, logistieke en supply chain service. Delta Wines bedient haar klanten internationaal vanuit de eigen distributiecentra in Nederland, Polen en Tsjechië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Waddinxveen.

Joris Snelten (CEO, Delta Wines): “De onderneming is blijvend onderscheidend door belangrijke kernwaarden te verweven in de organisatie: het meest innovatieve assortiments-management met de juiste wijnen, gezonde marges in de hele keten, uitgebreide kennis van de markt en de best mogelijke service. We hebben met Navitas een partner gevonden die dit ondersteunt en een aanvullende bijdrage kan leveren op onderwerpen zoals effectief gebruik van data en category management.”

Met de toetreding van Navitas Capital als aandeelhouder zal de uitvoering van de strategie verder versneld worden: de leidende marktpositie als efficiënt, digitaal geoptimaliseerde distributeur van wijn in bestaande markten verstevigen en actief uitbouwen met gerichte nationale en internationale groei.

Ralph Zopfi (Managing Director, Delta Wines): “Wij kijken uit naar een nieuw hoofdstuk voor Delta Wines. Er is een stevige en langetermijn partner gezocht om de ambitie van (internationale) groei van het bedrijf financieel en inhoudelijk verder te gaan ondersteunen. Navitas is voor ons hierin een geschikte partij met een filosofie die bij ons past. Inhoudelijk zien wij ook een verrijking vanuit Navitas.“

Het ondernemende karakter, de langetermijnvisie en uitstekende performance in de markt zijn de raakvlakken waar Delta Wines en Navitas elkaar vinden. Het DNA van beide partijen vertoont veel gelijkenissen waarbij als uitgangspunt geldt dat scherpte en langetermijnrelaties samen een duurzaam succes brengen.

Ernst-Jan Koziolek (Investment Director, Navitas Capital): “Wij zijn onder de indruk van de marktpositie en mate van professionaliteit van de Delta Wines organisatie. De onderneming wordt geleid door een sterk betrokken en ambitieus managementteam. De positie van Delta Wines is een uitstekend uitgangspunt om het behaalde succes de komende jaren verder uit te bouwen. Wij zien ernaar uit onze bijdrage hieraan te leveren, waarbij onze kennis en ervaring ten aanzien van logistiek, category management, inzet van data en (internationale) groeistrategie centraal staan.”

*De transactie is onder voorbehoud goedkeuring mededingingsautoriteiten. 

Over Delta Wines:

Delta Wines, de moedermaatschappij van DGS WIJN, Coenecoop Wine Traders, Pallas Wines en Global Wine Operations, is actief in de import en distributie van wijnen. In de afgelopen jaren is de onderneming sterk gegroeid, inclusief internationale expansie door de acquisitie van AN.KA Wines in Polen en Adveal Wines & Spirits in Tsjechië. In 2019 was de geconsolideerde omzet 208 miljoen euro.

Website: www.deltawines.eu; Contactpersoon: Joris Snelten – +31 (0)180 635 135 

Over Navitas Capital

Navitas Capital is een Nederlandse private investeringsmaatschappij die door de jaren heen is opgebouwd vanuit ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Navitas heeft een actieve groeidoelstelling en investeert sinds 2006 in kansrijke, sterk geleide ondernemingen met aantoonbaar groeiperspectief. De investeerder is erop gericht om samen met betrokken management stabiele en duurzame ondernemingen te bouwen met een langere termijn investeringshorizon. De portefeuille van Navitas Capital bestaat zowel uit private als beursgenoteerde ondernemingen.

Website: www.navitascapital.nl; Contactpersoon: Barbara Nell – +31 (0)172 448 388

Bron: persbericht

Navitas Capital acquires a majority share in Delta Wines

Navitas Capital acquires a majority share (51%) in Delta Wines, a leading importer and distributor of over 4,600 different wines from 246 suppliers. The company supplies over 85 million bottles of wine annually from over 20 countries to supermarkets, traditional retailers, wholesalers, the online channel, and the foodservice industry. On the back of its central role in the value chain, Delta Wines is an important strategic partner to producers and customers through a wide range of additional services including agency, advice, category management, marketing / branding, logistics and supply chain service. Delta Wines serves its customers internationally from its own distribution centres in the Netherlands, Poland and the Czech Republic. The head office is located in Waddinxveen.

Joris Snelten (CEO, Delta Wines): “The company is able to secure a sustainable market position by embedding important core values in the organisation: the most innovative assortment management with the right wines, healthy margins throughout the value chain, extensive knowledge of the market and the best possible service. With Navitas we have secured a partner to support Delta Wines in further professionalisation through amongst others data analytics and category management.”

The addition of Navitas Capital as a shareholder provides the opportunity to further accelerate the execution of the company’s strategy: strengthen the leading market position as an efficient, digitally optimised distributor of wine in existing markets and actively expand through targeted national and international growth.

Ralph Zopfi (Managing Director, Delta Wines): “We are looking forward to start a new chapter with Delta Wines. We were keen to add a solid and long-term partner to the Delta Wines shareholder base to further support the ambition of (international) growth. We are confident that Navitas Capital is the right partner for us with a philosophy that fits the company culture and mission. In addition we see many fields of expertise that Navitas Capital brings to the table that can support Delta Wines’ growth ambition.”

The entrepreneurial mindset, long-term vision and excellent market reputation are the common ground for Delta Wines and Navitas Capital. The DNA of both parties reflects many similarities, the starting point being that excellent daily operations and building long-term relationships with all business partners are the backbone of sustainable success.

Ernst-Jan Koziolek (Investment Director, Navitas Capital): “We are impressed by the market position and degree of professionalism within the Delta Wines organisation. The company is led by a highly committed and ambitious management team. Delta Wines is excellently positioned to further build on its success and track record. We are looking forward to contribute to the further growth through our knowledge and experience with regard to logistics, category management, use of data and (international) growth strategy.”

* The intended transaction is subject to approval from the relevant authorities.

About Delta Wines

Delta Wines, the parent company of DGS WIJN, Coenecoop Wine Traders, Pallas Wines and Global Wine Operations, is active in the import and distribution of wines. In recent years, the company has shown strong growth, including international expansion through the acquisition of AN.KA Wines in Poland and Adveal Wines & Spirits in the Czech Republic. In 2019, the consolidated turnover was 208 million euros.

Website: www.deltawines.eu; Contact: Joris Snelten – +31 (0)180 635 135

About Navitas Capital

Navitas Capital is a Dutch investment firm founded in 2006, originating from entrepreneurial success with a corresponding mindset. Navitas Capital is actively seeking to grow its existing portfolio through investments in excellently managed companies with demonstrable growth prospects. Together with involved management teams, Navitas Capital is committed to contribute to build stable and sustainable companies with a long-term investment horizon. Navitas Capital’s portfolio consists of both private and listed companies.

Website: www.navitascapital.nl; Contact: Barbara Nell – +31 (0)172 448 388

Source: press release

🍇🍷🍴Geen enkel culinair nieuwtje missen? Schrijf je dan hier in ✏️ voor onze wekelijkse nieuwsbrief!